گورستان خموشی: تاپای جان

گورستان خموشی :تا پای جان یکی از گورستان‌های تاریخی ایران مربوط به قرون اولیه اسلامی که در شهر تاریخی تون واقع شده‌است و از مقاومت اشک ها، خون ها، ترس ها و رشادت ها روایت دارد. ابن اثیر در کتاب خود الکامل فی التاریخ می‌نویسد: مردم شهر تون بر مذهب اسماعیلیه پایدار ماندند و در […]

گورستان خموشی : حمله مغول

گورستان خموشی(قسمت اول:حمله مغول) چنگیز خان پس از چیره شدن بر چین و بخشی از آسیای میانه با خوارزمشاهیان همسایه شد. خواسته چنگیز خان بازکردن راه بازرگانی میان قلمرو خوارزمشاهیان و چین بود. او در ابتدا، نسبت به سلطان محمد خوارزمشاه ادب و احترام را رعایت کرد ولی این پادشاه با تدابیر خصمانهٔ خود موجب غضب خان مغول و هجوم او به ممالک اسلامی شد. حملهٔ […]

سفرنامه تون: گذری بر تمدن گمشده

تون ، شهری 5000 ساله!!! اگر بخواهیم که تون (فردوس) رو بهتر بشناسیم و باهمدیگه برای شناختش سفری رو شروع کنیم ، بهتره اول در مورد تمدن این منطقه بیشتر بدونیم . به صورت کلی توی منطقه‌ی ما ، مطالعات باستان شناسی و کاوش دقیقی صورت نگرفته و برای همینه که این منطقه ، جز […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...